Stevan vår fysioterapeutstudent

Här utför Stevan, vår student som går femte terminen på fysioterapeututbildningen, en traktion av ett artrosknä.

Traktion innebär att man med hjälp av mekanisk ryggtraktion utför separation mellan kotor och diskar i en avslappnad ställning. Detta gör man med fördel vid nervinklämning med utstrålande smärta, t.ex. ischiasm