Coaching

Coaching
Coaching

Coaching är en samtalsteknik som handlar om att frigöra individers potential.

Man hjälper människor att åstadkomma resultat genom aktivt lyssnande. Coachen skall stötta och hjälpa, inte komma med färdiga lösningar, utan låta den som blir coachad hitta en lösning som passar henne/honom.

Alla kan behöva hjälp att tänka friare och få kraft att uppnå ett visst mål. Man kanske är medveten om ett problem, men kommer inte vidare. Coaching kan hjälpa till att motivera oss och ge oss kraft att verkligen agera.