Manipulation

Manipulation
Manipulation

Även manipulation syftar till att återställa en leds normala rörlighet.

Vid manipulation utförs behandlingen genom att en snabb impuls, med hjälp av händerna, riktas mot leden för att åstadkomma en separation av ledytorna. Tekniken har även positiva effekter på smärta.