Vårdval = Hälsoval

Vårdval har nu när det ska introduceras i Skåne bytt namn till hälsoval. Hälsoval Skåne kommer att sätta igång från den 1 maj 2009. Vi medborgare ska lista oss till en vårdcentral och en läkare som vi vill gå till.

FRITT VÅRDVAL TILL SJUKGYMNASTER

Du kan alltid söka sjukgymnast utan remiss och du har alltid rätt att själv välja sjukgymnast.