Hälsovalet

Nu när vi gått in i Hälsovalet har vi fått höra från flera patienter att Vårdenheterna, som det nu heter, vill styra patienten till Vårdenhetens egna sjukgymnaster, eftersom det blir billigare för Vårdenheten. Men det är viktigt att veta att de då gör fel eftersom det är DU SOM PATIENT SOM BESTÄMMER VILKEN SJUKGYMNAST DU VILL GÅ TILL. Ideen med Hälsovalet var från politikernas sida, just att patienten skulle välja och inte styras som många på Vårdenheterna har missuppfattat det.

Så igen: DET ÄR DU SOM PATIENT SOM VÄLJER VILKEN SJUKGYMNAST DU VILL HA OCH DET KOSTAR INTE DIG NÅGOT EXTRA. VÄLKOMMEN!