Laserns olika användningsområden

Som du har sett på vår hemsida använder vi oss av laser, Mid-laser, vid f.f.a. muskelinflammationer. Andra användningsområden är t.ex. sårläkning och Restless-legs.

Bättre promenera i park än i stad.

Enligt brittiska forskare som studerat 40 personer som promenerat i rask takt, i både park och stadsmiljö konstaterades att promenad i park gav mer träning än i stad. Detta förklarar forskarna med att man har lika många stopp i parkmiljö för rött ljus, bilar etcetera.