Aktiva kvinnor lever längre

Endast 20-30% av oss är fysiskt aktiva sammanlagt 30 minuter om dagen. Kvinnor som inte är aktiva löper en 3-5 gånger risk att dö i hjärt- kärlsjukdom jämfört med måttligt aktiva kvinnor. Med måttlig aktivitet menas cirka 30 minuters aktivitet under en dag, allt från promenad till jobbet, hushållsarbete till en joggingtur.