Utöka promenaden

Personer med förstastadium till diabetes kan minska risken att insjukna i hjärtt-kärlsjukdom med åtta procent genom att öka sitt dagliga promenerande med 20 minuter, har en brittisk studie visat. Deltagarna följdes under fem år och de som ökade sin dagliga promenad med 20 minuter fick minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och död av kardiovaskulär orsak.