Behandling via smarttelefon

Patienter som gått på rehabilitering och sedan skrev dagbok och fick råd via smarttrlefon blev mer aktiva och mindre smärtorienterda än sin kontrollgrupp. I dagboken skrev man upp fysisk aktivitet, tankar och känslor om smärtan och fick sedan en snabb skräddarsydd återkoppling. Detta visade sig ledde till att sjukdomen fick mindre påverkan på patientens liv.