Unga kvinnor har ett komplicerat förhållande till sin kropp

Unga kvinnor som söker hjälp för stressrelaterade problem uppvisar ofta en skev kroppsuppfattning och har svårigheter att lyssna på kroppens signaler. Symptom som yrsel, trötthet, smärta och värk, illamående, synproblem, hudproblem, ont i magen, kräkningar, hjärtklappningar, domningar och sömnproblem är vanliga bland kvinnor som söker för stress. Även glömska, svårigheter att koncentrera sig och att prioritera är kognitiva problem som kan uppstå vid stress.  Ofta har dessa unga kvinnor oro för sin hälsa. Ett ökat självförtroende och tillit till den egna kroppen kan hjälpa.