Stavgång för Parkinsonpatienter

Öka din gånghastighet med stavar

Man har fastslagit att stavgång kan bidra till att steglängden och gånghastigheten ökar då Parkinsonpatienter går med stavar.

Källa: Monteiro EP et al. Effects of Nordic walking training in functional parameters in Parkinson´s disease.

Läs artikeln här.