Osteoporos och mjölksyrebakterie.

Äldre kvinnor(75-80 år) med låg behtäthet fick, under ett års tid, antingen tabletter med den frystorkade bakterien Lactobacillicus. Resultatet visar en minskning i benförlust hos kvinnorna som fick den frystorkade bakterien.

Kommer mjölksyrebakterier bli en ny behandling för att förebygga benförkust och osteoporos?

Källa: Nilsson AG, Sundh D, Bäckhed F, Lorentzon M. Lactobacillus reuteri reduces bone loss in older women with low bone mineral density.