Tinnitus.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den mest tillämpade psykologiska metoden som används idag. Det finns inget stöd för att vare sig mediciner, kosttillskott eller örtbaserade preparat har någon effekt för att på sikt  minska symptomen vid tinnitus.

Stora systematiska studier där KBT jämförts med andra typer av behandlingar(yoga, biofeedback, avslappning, distraktionsträning, undervisning), visar att deltagarnas skattning av ljudnivån på tinnitusen inte påverkats sedan baslinjen, men att livskvalitet kopplad till besvärsnivå förbättrats mer hos dem som behandlats med KBT.

Källa:Bauer CA. Tinnitus. N Engl J Med. 2018;378(13):1224-1231