Tinnitus och KBT

KBT kan hjälpa vid Tinnitus

KBT kan underlätta vid Tinnitus

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den mest tillämpade psykologiska metoden som används för behandling av tinnitus idag. Det finns inget stöd för att vare sig mediciner, kosttillskott eller örtbaserade preparat har någon effekt för att på sikt minska symptomen vid tinnitus. Stora systematiska studier där KBT jämförts med andra typer av behandlingar (yoga, biofeedback, avslappning, distraktionsträning, undervisning) visar att deltagarnas skattning av ljudnivån på sin tinnitus inte påverkats sett från baslinjen men att livskvalitet kopplad till besvärsnivå förbättrats mer hos dem som behandlats med KBT.

Källa: Bauer CA. Tinnitus. N Engl J Med. 2018;378(13):1224-1231

Läs artikeln här