Tumbasartros

Så behandlar du tumbasartros

Behandling av tumbasartros

Tumbasartros är en vanlig åkomma bland både män och kvinnor och framför allt i stigande ålder. Det man har kunnat konstatera vid behandling av detta är att den konservativa behandlingen med smärtlindrande läkemedel, handträning, handortos och kortisoninjektion är ett bra förstagångsval. Ger detta inte tillräcklig effekt kan det vara aktuellt med en operation.