Det senaste om knä-och höftartros.

Förekomsten av artros ökar och det kan framförallt förklaras av ett högre BMI, vi väger för mycket, och en allt äldrebefolkning.Samsjuklighet med exempelvis diabetes, kardiovaskulär sjukdom och kronisk smärta är vanligt vid artros och något som man behöver ta hänsyntill vid behandling.
Skräddarsydda träningsupplägg är säkra och effektiva för dessa patienter. Som tidigare rekommenderas fortfarande information som artrosskola, träning och optimal kroppsvikt som grundbehandling vid knä- och höftartros.