Samband mellan fysisk form och smärta under graviditeten.

Traning_och_fysisk_halsa_under_graviditet

Viktigt med god fysisk form under graviditet

God fysisk form medför minskad lumbal smärta och ischiassmärta under graviditeten. Enligt en spansk undersökning var under den 16:e graviditetsveckan kroppslig smärta, lumbal smärta och funktionsnedsättning till följd av smärta mindre hos  deltagare som skattade bättre fysisk form än de som skattade sämre fysisk form. Högre gånghastighet var kopplad till minskad kroppslig smärta och ischiassmärta. Vid 34:e graviditetsveckan gjordes en uppföljning och samma resultat uppvisades. Man vill med framtida studier undersöka om förbättrad fysisk form före och under graviditet skulle kunna medföra minskad smärta.