Koffein förbättrar kraftprestation.

Koffein är världens vanligaste drog och forskare är överens om dess prestationshöjande effekt i samband med idrottsövningar. Man gjorde ett test på 15 styrketränande kvinnor som alla befan sig i menscykelns första fas. Vissa fick ta koffein(4mg/kg kroppsvikt) dom andra placebo en timme innan dom fick göra styrkeövningar. Resultatet visade att de som intog koffein presterade 3-5% bättre på testerna än kontrollgruppen. Forskarna menar därför att koffein kan användas soim prestaionshöjare i kraftsporter.

Läs originalartikeln här:
www.onlinelibrary.willey.com/doi/epdf/