Coaching

Coaching - Fysioterapeuterna på Ön

Coaching i Malmö – Hur kan jag växa som person?

Coaching på Malmöitiska

Coaching är en samtalsteknik som handlar om att frigöra individens fulla potential.

I vardagen är vi vana vid att lyssna på andra människor, men lyssnar vi verkligen?  Genom aktivt lyssnande hjälper coachingen dig att nå de resultat och mål du sätter för dig själv. En coach skall stötta och hjälpa, inte komma med färdiga lösningar, utan låta den som blir coachad hitta en lösning som passar dig.

Alla kan behöva hjälp att tänka friare och få kraft att uppnå ett visst mål. Du kanske är medveten om ett problem men kommer inte vidare. Coaching kan hjälpa till att motivera dig och ge dig kraft att verkligen agera. Varför inte kombinera detta med personlig träning och stresshantering?