Manipulation

Manipulation - Fysioterapeuterna på Ön

Manipulation – en behandling mot smärta

Manipulation: HVLA, High Velocity Low Amplitude thrust (ung. stöt med hög hastighet och låg amplitud)

Hur görs en manipulation?

En manipulation utförs med händerna. Genom att en snabb impuls, riktad mot leden, åstadkommer man en separation av ledytorna. Termen manipulation används också som en övergripande term för all form av manuell medicin. Manipulation, eller HVLA, är en direkt ledbehandlingsteknik för ett specifikt eller flera segment i ryggraden. Detta för att öka rörligheten i segmentet. Vid utförandet ska rörelsen vara litet medan hastigheten ska vara en snabb acceleration. Därav namnet.

Är manipulation bara bra mot smärta?

Manipulation kan även utföras på andra leder, utöver ryggraden. Denna teknik är också bra för avspänning i muskulaturer. Det knäppande ljudet som hörs vid manipulationen anses bero på att gasbubblor i leden kollapsar på grund av det ändrade tyngdförhållandet i leden.

Tekniken har positiva effekter på smärta kan med fördel kombineras med mobilisering och laserbehandling.