Återhämtnigen lika viktig som träningen

Fråga:

Hur gör jag för att återhämta mig?
Har tränat större delen av mitt liv och känner nu vid 55-års ålder att jag behöver längre återhämtningstid. Kan jag göra något annat än vila/sömn för att återhämta mig?

Svar:

Här kommer några förslag på hur du kan återhämta dig.
Helt riktig att du behöver längre/mer återhämtning ju äldre du blir. Hitills har belastningsfasen fått mest intresse, men med mer forskning har man nu konstaterat att återhämtningen har stor betydelse. Det är nämligen under återhämtningsfasen som all prestationsutveckling sker på cellullär nivå och som resulterar i ökad prestation och muskelvolym.

Exempel på återhämtande träning kan vara att under ett löppass säkerställa att intensiteten är tillräckligt låg. Du ska kunna prata med din träningskamtrat under träning. Kör mellan 30-45 minuter. Pass längre än 45 minuter leder till nedbrytning av muskelglykogen och vätskeförlusten blir stor.

Återhämtning av vätskebalans redan före och under träningspasset. Fokus bör ligga på ett bra vätskeintag före och under träningspasset för att säkerställa en bra återhämtning efterb passet.

Sömn är den viktigaste källan till återhämtning. Sömnbehovet varierar inte bara beroende på ålder utan är också mycket individuellt.

Ta kontakt med oss så kan vi hjälpa dig med in personliga träning.