Både generell och bålstabiliserande träning verkar vara bra vid långvariga ryggbesvär

Fråga:

Vilken träning är bäst vid långvariga ryggbesvär?

Svar:

Bålstabilitetsträning är en ofta använd behandlingsmetod vid långvariga ländryggsbesvär. Nu har man gjort studier där man jämfört grupper som bålstabilitetstränat och grupper som tränat generell uthållighet för bålen och då mätat smärta, funktion och muskulär uthållighet. Resultatet visar en förbättring i båda grupperna. Av egen erfarenhet hävdar jag dock att en stabil bål kommer man långt med.