Så här kan menstruationen påverka din träning.

Fråga: Jag tar p-piller och tränar 3 ggr i veckan fri-idrott och har nu börjat tävla. Min tränare gav mig tipset att skjuta upp menstrationen något med p-piller i samband med tävlingar. Har det någon effekt?

Svar: Mensturationen kan i vissa fall spela roll för prestationen.

Kraftiga menstruationsblödningar  minskar Hb-nivåerna som i sin tur leder till ökad ventilation, eller andningsfrekvens och förändringar i lungornas förmåga att driva gasutbytet vilket kan leda till ökat syrebehov och en ökad känsla av andfåddhet.En del kan uppleva känsla av trötthet, svullnad och lätt förstoppning.