Studentarmbåge

Fråga:

Vad gör jag med min svullna armbåge?
Jag har sedan en månad tillbaka haft en svullen och ömmande armbåge. Jag arbetar med dator hela dagarna och besväras rätt mycket av svullnaden. Kan jag göra något för att den ska försvinna och vad tror du det är?

Svar:

Kan vara en studentarmbåge.
Det du beskriver verkar vara en sk. studentarmbåge. Vi tycker du ska gå till läkare för att ta bort vätskan och kanske få kortison injicerat. Det här brukar gå över av sig själv, men nu har du gått i en månad och besväras hela tiden då du arbetar, så jag tycker du ska uppsöka läkare eller fysioterapeut som har laser. Det har vi här, Fysioterapeuterna på Ön.