Tå- kontra hälisättning vid löpning

Fråga:

Tå- kontra hälisättning vid löpning?
Jag har sprungit i säkert 20 år och har alltid satt i hälen när jag springer. Nu är det visst populärt med tåisättning. Ska jag byta löpstil?

Svar:

De senaste rönen är att INTE byta löpstil till främre fotisättning i syfte att minska skaderisk.
Hos oss motionärer är det vanligast med bakre fotisättning, men hos elitlöpare främre eller mellanfotslandning. En förändrad löpstil leder till en annorlunda belastning för muskler, senor och leder och kan i värsta fall öka risken för skada. Vi har alla en naturlig fotisättning och när man testat grupper som naturligt satt i häl respektive tå så var den totala belastningen på nedre extremiteterna densamma i båda grupperna. Det man såg var att den totala energiåtgången ökar när man sätter i främre delen av foten först. Så om något, så rekommenderas främre fotisättare att byta till bakre i syfte att minska skaderisk

(källa: Stearne SM, Alderson JA, Green BA, Donnelly CJ, Rubenson J.)