Anette U Mattsson

Leg. Fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut i Malmö

På 80-talet började min sjukgymnastutbildning och min aktivitet i Friskis & Svettis. Sjukgymnastlegitimation fick jag 1985.

Att kunna vara aktiv oavsett sitt funktionshinder tycker jag är själklart. Detta ser jag som en viktig del i min yrkesroll. Ungefär hälften av mina patienter har neurologiska problem t.ex. MS, stroke, migrän eller trafikolycka. Andra hälften har olika smärttillstånd t.ex. knäproblem och ryggont.

Jag har alltid haft ett ben i idrotten som gympaledare, instruktör eller egen aktivitet. Just nu har jag en passion för att paddla havskajak.

Började arbeta med neurologisk rehabilitering på sjukhus men övergick till privat verksamhet 1987. Jag har påbyggnadsutbuldningar inom flera områden t.ex. långvariga smärttillstånd, akupunktur, rehabilitering, medicinsk träningsterapi, idrottspsykologi, psykiatri, posttraumatisk stress, idrottsskador, ortopediska utbildningar.

Mitt mål är att handleda patienter till att själva kunna klara av och ansvara för sin hälsa, att vara länken mellan sjukvård och friskvård. För atrt nå målet kan det kanske behövas smärtlindring, stöd i motivationen och träning.

Anette Uneus Mattsson

0708-39 45 92

Adress:

Anette U Mattsson

Fysioterapeuterna på Ön

Övägen 10

216 42 Limhamn