Annette Romner

Annette Romner - Fysioteraepeut

Leg. fysioterapeut

Leg. sjukgymnast / fysioterapeut i Malmö

(våren 2017 ändrades professionstiteln sjukgymnast till fysioterapeut)

Hösten 2001 öppnade jag, tillsammans med min kollega Ann-Christine Thörnholm, ”Sjukgymnasterna på Ön” i Friskis & Svettis Malmös lokaler på Ön på Limhamn, Malmö. Min kollega och jag arbetade tidigare tillsammans på Kaj Laserows Hälsocenter på Limhamn. Under två år hade jag en tjänst som distriktsgymnast i Malmö kommun. Jag blev färdig sjukgymnast 1991.

Eftersom jag har ett förflutet som jympaledare på Friskis&Svettis, kändes det mycket naturligt att öppna en klinik i deras lokaler.

Idrottsskador och ortopedi – specialistkunskaper

Jag har specialiserat mig på idrottsskador och ortopedi och har gått utbildningar inom detta såsom OMT 2 (ortopedisk manuell terapi steg 2), idrottspsykologi, MTT (medicinsk träningsterapi) samt Kinesiotape.

Behandlingar – akupunktur, laser, träning, golf m.m.

Jag behandlar med akupunktur, laser, mobilisering, manipulering och träning. Vidare har jag en TPI-utbildning i golf och tar emot kunder för golfscreening, samt skapar ett därtill hörande träningsprogram; vertyg för att förbättra din golf.

Under 2011 utbildade jag mig till Personlig Tränare. Mer information kan du om detta kan du ta del av på http://www.annetteromner.se/personlig-tranare/


Annette Romners utbildningar:


Mobil: 0709 – 14 02 10

ar@annetteromner.se

www.annetteromner.se

Adress:
Annette Romner
Fysioterapeuterna på Ön
Övägen 10
216 42 Limhamn