Utöka promenaden

Personer med förstastadium till diabetes kan minska risken att insjukna i hjärtt-kärlsjukdom med åtta procent genom att öka sitt dagliga promenerande med 20 minuter, har en brittisk studie visat. Deltagarna följdes under fem år och de som ökade sin dagliga promenad med 20 minuter fick minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och död av kardiovaskulär orsak.

Medicinsk yoga mot stress och oro

Medicinsk yoga d.v.s. yoga där koncentrationen av andningen är stor, fungerar alldeles utmärkt mot stress och oro. Man har även sett att yogan påverkar hjärtinfarktpatienter, ungdomar med ADHD och vid ryggont på ett positivt sätt. Prova att gå en gång i veckan och efter 12 veckor kommer du att märka en skillnad. Det har man nämligen forskat på.