Käkledsdysfunktion kan upptäckas tidigt

Käkledsdysfunktion och huvudvärk följer samma utvecklingsmönster över tid. Kvinnor i 35-50-årsåldern drabbas mest och det kan bero på biologiska, psykosociala eller generationsrelaterade faktorer.

Funktionsstörningar i käkleden omfattar muskuloskelettala problem från käke, ansikte och tinningregion. Smärta, ledknäppningar och ljud, käkledslåsningar samt huvudvärk kan vara symptom på käkledsproblem.

Sett över hela livet fluktuerar förekomsten av besvär med ålder- det är vanligt under ungdomsåren, avtar sedan, skjuter åter fart runt medelåldern och avtar sedan igen med ökad ålder.