Glukosaminer vid knäartros

Glukosaminer är ett ofta använt läkemedel vid artros, men man är inte helt överens om effekten.

Den förväntade effekten är minskad smärta, bättre funktion och en fördröjning av strukturella förändringar i leden. Glukosaminet har visat sig hämma ett proinflammatoriskt ämne som finns i stora doser i en artrosdrabbad led. Glukosaminet ingår också som byggsten i brosket.

Man har gjort forskning där man kan påvisa att ledavståndet under en treårsperiod inte minskade lika hög grad i gruppen som ätit Glukosamin jämfört med placebogruppen. Men det behövs stora mängder. 1500mg/dag är den dos du bör använda vid knäartros.

Löparboom ger mer knäskador?

Aktiv löpträning innebär fler fördelar än risker när det gäller artros. Att träna flera gånger i veckan innebär troligen att du går ner i vikt. Eftersom övervikt är den största riskfaktorn för artros så betyder det att risken för artros minskar om du löptränar. Betydligt fler utvecklar artros på grund av inaktivitet än på grund av aktivitet. Många studier visar att det är först på elitnivå  man börjar se en ökad risk för höft- och knäartros.