Utöka promenaden

Personer med förstastadium till diabetes kan minska risken att insjukna i hjärtt-kärlsjukdom med åtta procent genom att öka sitt dagliga promenerande med 20 minuter, har en brittisk studie visat. Deltagarna följdes under fem år och de som ökade sin dagliga promenad med 20 minuter fick minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och död av kardiovaskulär orsak.

Laserns olika användningsområden

Som du har sett på vår hemsida använder vi oss av laser, Mid-laser, vid f.f.a. muskelinflammationer. Andra användningsområden är t.ex. sårläkning och Restless-legs.

Bättre promenera i park än i stad.

Enligt brittiska forskare som studerat 40 personer som promenerat i rask takt, i både park och stadsmiljö konstaterades att promenad i park gav mer träning än i stad. Detta förklarar forskarna med att man har lika många stopp i parkmiljö för rött ljus, bilar etcetera.