Hälsovalet

Nu när vi gått in i Hälsovalet har vi fått höra från flera patienter att Vårdenheterna, som det nu heter, vill styra patienten till Vårdenhetens egna sjukgymnaster, eftersom det blir billigare för Vårdenheten. Men det är viktigt att veta att de då gör fel eftersom det är DU SOM PATIENT SOM BESTÄMMER VILKEN SJUKGYMNAST DU VILL GÅ TILL. Ideen med Hälsovalet var från politikernas sida, just att patienten skulle välja och inte styras som många på Vårdenheterna har missuppfattat det.

Så igen: DET ÄR DU SOM PATIENT SOM VÄLJER VILKEN SJUKGYMNAST DU VILL HA OCH DET KOSTAR INTE DIG NÅGOT EXTRA. VÄLKOMMEN!

Vårdval = Hälsoval

Vårdval har nu när det ska introduceras i Skåne bytt namn till hälsoval. Hälsoval Skåne kommer att sätta igång från den 1 maj 2009. Vi medborgare ska lista oss till en vårdcentral och en läkare som vi vill gå till.

FRITT VÅRDVAL TILL SJUKGYMNASTER

Du kan alltid söka sjukgymnast utan remiss och du har alltid rätt att själv välja sjukgymnast.