Mer Kinesiotape

Jag, Annette, har nu gått den avancerade kursen i Kinesiotape och Kollega Ann-Christine Thörnholm går första kursen nu i februari.