Tinnitus.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den mest tillämpade psykologiska metoden som används idag. Det finns inget stöd för att vare sig mediciner, kosttillskott eller örtbaserade preparat har någon effekt för att på sikt  minska symptomen vid tinnitus.

Stora systematiska studier där KBT jämförts med andra typer av behandlingar(yoga, biofeedback, avslappning, distraktionsträning, undervisning), visar att deltagarnas skattning av ljudnivån på tinnitusen inte påverkats sedan baslinjen, men att livskvalitet kopplad till besvärsnivå förbättrats mer hos dem som behandlats med KBT.

Källa:Bauer CA. Tinnitus. N Engl J Med. 2018;378(13):1224-1231

Faktorer som kan resultera i Hallux Valgus

Högre ålder, tidigare användande av högklackade skor (kvinnor förstås), plattfot och hög vikt är faktorer som kan påverka om du får hallux valgus. Man kan också påvisa att svår hallux valgus ger sämre balans t. ex. vid enbensstående. Så operation, styrketräning av stortån samt balansträning är tidiga insatser för att förhindra fall för fram för allt äldre personer.

Glukosaminer vid knäartros

Glukosaminer är ett ofta använt läkemedel vid artros, men man är inte helt överens om effekten.

Den förväntade effekten är minskad smärta, bättre funktion och en fördröjning av strukturella förändringar i leden. Glukosaminet har visat sig hämma ett proinflammatoriskt ämne som finns i stora doser i en artrosdrabbad led. Glukosaminet ingår också som byggsten i brosket.

Man har gjort forskning där man kan påvisa att ledavståndet under en treårsperiod inte minskade lika hög grad i gruppen som ätit Glukosamin jämfört med placebogruppen. Men det behövs stora mängder. 1500mg/dag är den dos du bör använda vid knäartros.

Proteintillskott och styrketräning är bra när du blir äldre.

När vi blir äldre minskar vår muskelmassa och vi har större risk för benskörhet. Nu vet man att ett proteintillskott på morgonen och på lunchen i form av t.ex. proteintillskott baserat på mjölk, kan öka muskelmassan. Det tillsammans med styrketräning kan förebygga både sarkopeni (muskelförlust) och benskörhet.

Du kan läsa mer om detta på www.forskning.no

Vi har ju tidigare skrivit om att styrketräning fördröjer demensutveckling.

Var vaksam på överträningssymtom

Den som tränar t.ex. löpning regelbundet får räkna med att kroppen ofta är stel och trög på morgonen. Men om man däremot under flera dagar känner ömhet i muskulatur, en stelhet i leder och dessutom saknar träningslust eller känner sig allmänt hängig, kan det vara ett tecken på att man inte återhämtat sig på rätt sätt. För att undvika att symtomen övergår till “överträning” bör man lätta på träningsbelastningen.

Reagerar man inte i tid är risken stor för attman blir sjuk, eftersom immunförsvaret är nedsatt, eller att man får en överbelastningsskadai någon muskulatue-, sen- eller skelettvävnad.

Tips: Kolla morgonpulsen ocg stiger den med mer än 10% av den normala bör man “lätta på gasen”. Lägg in några extra vilodagar.